Ing. Ján Hazucha
Autorizovaný stavebný inžinier – STATIK vo Zvolene
0065 * A * 3 - 1Hľadáte spoľahlivého statika v okolí Zvolena?
Ste na správnej adrese!

Realizujeme projektové práce v profesii statika stavebných konštrukcií, ďalej statické posudky na objekty pozemných stavieb (technický stav, poruchy a ich sanácie), no aj komplexné projektovanie pozemných stavieb (novostavby, rekonštrukcie, nadstavby a obnovy). 
V neposlednom rade sa zameriavame taktiež na stavebné úpravy v bytoch a technickú pomoc formou konzultácií.

Projektujeme úpravy bytov, novostavby, prestavby a obnovy rodinných a bytových domov, zatepľovanie, statické posudky porúch stavieb a ich sanácie.Z histórie firmy

1970 - 1994 - vedúci projektant statiky v Stavoprojekte Banská Bystrica, ateliér Zvolen
1992 - samostatný statik - (Živnostenský list) - Statika Stavieb - Projektové a výškové
           práce, Zvolen
2002 - autorizovaný stavebný inžinier - statik - podnikateľ - fyzická osoba
           Ing. Ján Hazucha STATIKA STAVIEB, Zvolen

Počas týchto rokov som získal odborné poznatky v stavebných systémoch a technológiách pozemných stavieb. Dôkazom bohatých skúseností v odbore sú aj úspešne zrealizované objekty a projekty obnovy bytových domov, sanácie systémových porúch bytových domov s dotáciou Ministerstva výstavby.

Statika stavieb - ponúkané služby:

Projektové práce v profesii statika stavebných konštrukcií.
Statické posudky na objekty pozemných stavieb - technický stav, poruchy a ich sanácie.
Komplexné projektovanie pozemných stavieb - novostavby, rekonštrukcie, nadstavby, obnovy.
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy v bytoch.
Technickú pomoc - konzultácie.

Projektovú dokumentáciu vyhotovujeme pre všetky stupne od návrhu, pre ohlásenie, pre stavebné povolenie a realizáciu.
Vlastníme databázu všetkých bytových domov a stavebných sústav v regióne.


Odborníci v oblasti statiky stavieb

V našej firme pôsobia autorizovaní statici s odbornou špecializáciou: oceľových konštrukcií, betónových konštrukcií (zakladanie) a drevených konštrukcií a inžinierka pre odbor konštrukcie pozemných stavieb. Spolupracujeme s projektantmi profesií – požiarna bezpečnosť, zdravotechnická inštalácia, elektroinštalácia a iné.

Prevádzková doba:


Pondelok 08.00 - 16.30
Utorok 08.00 - 16.30
Streda 08.00 - 16.30
Štvrtok 08.00 - 16.30
Piatok 08.00 - 16.30


Je možná telefonická dohoda na základe potrieb zákazníka (investora).

Ceny projektových prác


Ceny sú dohodou podľa náročnosti, zodpovednosti a rozsahu prác priamo s objednávateľom. Vychádzajú približne z "
cenníka projektových prác" vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Spolkom statikov Slovenska. Tieto hodnoty sú maximálne.

Vyhotovenú dokumentáciu štandardne odovzdávame klientovi osobne. V prípade vzdialenejších zákazníkov využívame služby pošty, prípadne kuriéra.


Kontaktné údaje na statika

Názov: Ing. Ján HAZUCHA - STATIKA STAVIEB
Adresa: V. P. Tótha č.17, 960 01 Zvolen
Tel. číslo: 0905 529 474, 045/ 533 59 82, 0918 838 519
Fax: 045/533 59 82

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku.
E-mail: 
statikahazucha@mail.t-com.sk
Web: 
www.statikazv.sk

IČO: 109 25 295
DIČ: SK 102 06 08 490

Sídlime vo Zvolene a svoje služby poskytujeme s celoslovenskou pôsobnosťou.

Akékoľvek požiadavky v súvislosti so statikou stavieb, prípadne projektovaním pozemných stavieb, nám môžete zasielať e-mailom, prostredníctvom nasledujúceho formulára, prípadne telefonicky. 

  Polia označené * sú povinné
  Vaše meno:
  Tel. číslo:
*  E-mail:
*  Vaše požiadavky a otázky:

   
Pre statické výpočty vlastním software: 
Scia Engineer 2011

Pre zhotovenie grafických dokumentov software:
AUTOCAD 2008, NEMETSCHEK 

Statika stavieb vo Zvolene

   (kliknutím môžete priblížiť)

Google Maps