statik Zvolen - statika stavieb
Projektovanie stavieb: 0905 529 474

Statik vo Zvolene - Ing. Ján Hazucha

Autorizovaný stavebný inžinier - 0065 * A * 3 - 1 » s pôsobnosťou na celom Slovensku

Realizujeme projektové práce v profesii statika stavebných konštrukcií, ďalej statické posudky na objekty pozemných stavieb (technický stav, poruchy a ich sanácie), no aj komplexné projektovanie pozemných stavieb (novostavby, rekonštrukcie, nadstavby a obnovy). V neposlednom rade sa zameriavame taktiež na stavebné úpravy v bytoch a technickú pomoc formou konzultácií.

Projektujeme úpravy bytov, novostavby, prestavby a obnovy rodinných a bytových domov, zatepľovanie, statické posudky porúch stavieb a ich sanácie.


Statika stavieb - ponúkané služby

Projektové práce v profesii statika stavebných konštrukcií. Statické posudky na objekty pozemných stavieb - technický stav, poruchy a ich sanácie. Komplexné projektovanie pozemných stavieb - novostavby, rekonštrukcie, nadstavby, obnovy. Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy v bytoch. Technickú pomoc - konzultácie.

Projektovú dokumentáciu vyhotovujeme pre všetky stupne od návrhu, pre ohlásenie, pre stavebné povolenie a realizáciu. Vlastníme databázu všetkých bytových domov a stavebných sústav v regióne.


Odborníci v oblasti statiky stavieb

V našej firme pôsobia autorizovaní statici s odbornou špecializáciou: oceľových konštrukcií, betónových konštrukcií (zakladanie) a drevených konštrukcií a inžinierka pre odbor konštrukcie pozemných stavieb. Spolupracujeme s projektantmi profesií – požiarna bezpečnosť, zdravotechnická inštalácia, elektroinštalácia a iné.


Ceny projektových prác

Ceny sú dohodou podľa náročnosti, zodpovednosti a rozsahu prác priamo s objednávateľom. Vychádzajú približne z "cenníka projektových prác" vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Spolkom statikov Slovenska. Tieto hodnoty sú maximálne.

Vyhotovenú dokumentáciu štandardne odovzdávame klientovi osobne. V prípade vzdialenejších zákazníkov využívame služby pošty, prípadne kuriéra.

Pre statické výpočty vlastním software Scia Engineer 2011.

Pre zhotovenie grafických dokumentov software AUTOCAD 2008, NEMETSCHEK.


statik Zvolen - projektové práce


Z histórie firmy

1970 - 1994 - vedúci projektant statiky v Stavoprojekte Banská Bystrica, ateliér Zvolen
1992 - samostatný statik - (Živnostenský list) - Statika Stavieb - Projektové a výškové práce, Zvolen
2002 - autorizovaný stavebný inžinier - statik - podnikateľ - fyzická osoba Ing. Ján Hazucha STATIKA STAVIEB, Zvolen

Počas týchto rokov som získal odborné poznatky v stavebných systémoch a technológiách pozemných stavieb. Dôkazom bohatých skúseností v odbore sú aj úspešne zrealizované objekty a projekty obnovy bytových domov, sanácie systémových porúch bytových domov s dotáciou Ministerstva výstavby.

Disponujeme nasledujúcimi osvedčeniami a certifikátmi:
Autorizačné osvedčenie z r. 2002 a 2010
Potvrdenie o pridelení IČO
Poistný certifikát
Poistenie zodpovednosti za škodu

Niektoré referencie zrealizovaných projektov:

» 2008 Vila Ponte
» Vila Ponte
» 2009 RD Kováčová - projekt
» 2009 Krov - Kováčová
» 2011 RD Štiavnické Bane - časť projekt. dokumentácie
» 2011 RD Štiavnické Bane - pohľady
» 2012 Hala - medzistrop
» Hala - Liptovský Mikuláš
» Lávka pre peších - Hriňová
» Lávka pre peších - Lokca
» Statický výpočet - skelet
» RD Očová
» RD Očová - pohľady
» RD Klesniak - projekt
» RD Klesniak - rekonštrukcia
» RD Klesniak - krovAkékoľvek požiadavky v súvislosti so statikou stavieb, prípadne projektovaním pozemných stavieb, nám môžete zasielať e-mailom, prostredníctvom nasledujúceho formulára, prípadne telefonicky.